Hoe werken wij?

Een sterk merk

Het klinkt misschien wat commercieel maar het gaat erom dat we van uw kerk een sterk merk kunnen maken. Een merk dat staat als een huis en waar we weer flinke aantallen bezoekers mogen verwelkomen. Aangezien elke kerk zich in een andere situatie bevindt zal ook de behoefte anders zijn. Dit inventariseren we samen met u. We schetsen hieronder een mogelijk aanpak.

 

 

Eerste gesprek

We komen graag langs om de mogelijkheden met u te onderzoeken en de situatie ter plaatse te bekijken. We maken kennis en bespreken ideeën en wensen. Wanneer dit eerste, vrijblijvende gesprek, positief verloopt en we zien creatieve en financiële mogelijkheden, gaan we aan de slag met een conceptplan.

Conceptplan

Elk succesvol evenement begint met het bedenken van een goed concept. Het gaat hierbij om het idee, de uitwerking ervan komt later. Puur praktisch; we verdiepen ons in de historie van het gebouw, zetten onze bevindingen op papier, ontwikkelen de eerste ideeën, maken schetsen en wanneer mogelijk een ruwe eerste kosten-batenanalyse. Voor het maken van dit conceptplan ontvangt u vooraf een begroting.

Uitwerking plan

Wanneer u en wij ervan overtuigd zijn dat het een haalbaar plan is, starten we met de uitwerking. We brengen zoveel mogelijk zaken in kaart en schrijven het conceptplan verder uit tot definitief plan. We brengen het geografische gebied in kaart om in te schatten hoeveel bezoekers we kunnen verwachten, maken een inschatting welke communicatiemiddelen we willen inzetten en een plan hoe we het organisatorisch willen oppakken.

Gemeente en veiligheid

Zodra het plan definitief is en het gaat bijvoorbeeld om een evenement, nemen we contact op met de plaatselijke gemeente. Dat doen we ook tussentijds als dat nodig is. Daarna starten we met het maken en indienen van bouwkundige en organisatorische veiligheidsplannen in overleg met de veiligheidsdiensten.

Uitvoering

Wanneer alle lichten op groen staan, starten we met de uitvoering. We verzorgen waar nodig BHV trainingen, starten de communicatie op, richten de online kaartverkoop in en geven leiding aan de opbouw van het evenement. We houden zorgvuldig alle inkomsten en uitgaven bij zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Vrijwilligerscoördinatie

Al vroeg in het proces starten we met de vrijwilligerscoördinatie. Dit begint met het werven van voldoende vrijwilligers, vervolgens leiden we ze op en verzoWe werven voldoende vrijwilligers en leiden ze op. Tijdens de uitvoer houden we alle vrijwilligers op de hoogte van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven en informatieavonden, om iedereen betrokken en enthousiast te houden.

Subsidies en sponsoring

Vaak zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies, hier helpen wij u graag mee. Ook sponsoring behoort tot de mogelijkheden, veel zal hierbij afhangen van de warme contacten die u al heeft en de mogelijkheden ter plaatse.

Hands on

We zijn een praktische club mensen, verwacht daarom van ons geen eindeloze rapporten maar korte, bondige en begrijpelijke plannen. We werken graag samen met enthousiaste bestuurders, maar ook met enthousiaste plaatselijke leveranciers als architecten, productiebedrijven, regionale media en horeca.

We ondernemen graag mee

Bij het organiseren van een groot evenement kan het gaan om flinke investeringen. Om de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden om zo het risico te verkleinen, kunnen wij u tegemoetkomen door sámen te ondernemen. Het geeft aan dat wij zelf geloven in het project en er alles aan doen om er een succes van te maken.

Het vervolg

Wanneer uw eerste project is afgerond en uw kerk heeft volop in de schijnwerpers gestaan, pakken we graag door. We moeten er samen voor zorgen dat bezoekers vaker per jaar terugkomen en vrijwilligers zich betrokken blijven voelen bij uw kerk. Vaak ontstaan er al nieuwe ideeën bij de uitvoering van het eerste project.