Vecht voor het behoud van uw kerk

Kerkgebouwen vormen de kern van onze samenleving en zijn ook vaak de kern van veel oude dorpen en steden. Veel kerkgebouwen hebben het momenteel financieel moeilijk. Het idee dat deze gebouwen uit onze gemeenschappen zouden verdwijnen heeft ons aangezet ons in te zetten voor het behoud van dit prachtige cultureel erfgoed.

Door creativiteit en ontwerpkracht in te zetten hopen wij bij te kunnen dragen aan zichtbaarheid en financiële draagkracht zodat een kerk zijn functie als ontmoetingsplaats behoudt!

 

Ontwerpkracht

‘De terugloop van kerkelijke bezoekers is niet van vandaag of gisteren. Het is een teken van de tijd. Al decennialang is er een afname gaande en deze zal volgens de voorspellingen de komende jaren verder toenemen. De vergaande individualisering van onze samenleving, in al zijn aspecten, leidt tot leegstand en daarmee verliezen onze kerken met hun prachtige verschijningsvorm en hun belangrijke symbolische betekenis steeds meer hun noodzaak – maar niet hun betekenis’. Aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade, 6 april 2020.